Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Umowy zawierane między przedsiębiorcami na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa- czy można od nich odstąpić?

W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. O ile w przypadku umowy zawartej przez konsumenta z przedsiębiorcą prawa konsumentów podlegają reżimowi ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o tyle brak jest takich uregulowań w stosunku do przedsiębiorców. Tutaj bowiem w grę wchodzi zasada pacta sund servanda oraz tzw. miernika wyższej staranności, który dla przedsiębiorców niesie ze sobą wyższe ryzyko wynikające z faktu prowadzonej zawodowo działalności gospodarczej.