Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na względy osobiste

BILET do ZK – część 4

Artykuł jest częścią serii artykułów z tematyki:

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice

W dzisiejszym wpisie opowiem Ci o możliwościach odroczenia wykonania kary z uwagi na względy osobiste.

Obok ciężkiego stanu zdrowia istnieją bowiem innego rodzaju podstawy odroczenia- to tzw. przeszkody o charakterze życiowym. Tutaj wszystko zależy już od twojej argumentacji i swobodnej oceny dokonanej przez sąd. Sąd na tę okoliczność nie będzie posiłkował się dowodem z opinii biegłych lecz swobodnie, zgodnie z własnym rozeznaniem oceni charakter tych przeszkód.

Podobnie jak w przypadku wskazań zdrowotnych będących podstawą odroczenia wykonania kary także i względy osobiste muszą nieść zbyt ciężkie skutki, by możliwym było bezzwłoczne osadzenie skazanego. Skutki te jednak mogą dotknąć nie tylko skazanego, ale także jego rodzinę.

I to kryterium zbyt ciężkich skutków jest tak naprawdę dla sądu decydujące.

Nie istnieje jakiś katalog sytuacji życiowych, których wystąpienie będzie oznaczać dla Ciebie automatycznie zgodę na odroczenie. Można jedynie w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo wskazać, że do takich przeszkód nalezą następujące stany faktyczne:

– choroba skazanego w tym choroba psychiczna o ile jej stan w chwili orzekania nie jest ciężki

– choroba członka rodziny, która wymaga od skazanego obowiązku zapewnienie nad chorym opieki;

– konieczność zapewnienia rodzinie środków utrzymania, gdy skazany jest jedynym żywicielem;

– konieczność uregulowania spraw zawodowych, ( np. prowadzenie firmy bez możliwości przekazania jej komukolwiek innemu, ukończenie ważnego zlecenia), majątkowych ( np. ukończenie budowy domu) lub osobistych ( zdanie ważnych egzaminów kończących edukację lub uniemożliwienie kontynuowania nauki )

– konieczność sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi

– konieczność wykonania prac polowych, ogrodniczych gdy skazany jest rolnikiem

Tutaj decydujące mogą być naprawdę drobiazgi. Dla odroczenia czyli odwleczenia wykonania kary wymaga się, by przeszkody życiowe były na tyle poważne, że ich przezwyciężenie jest możliwe wyłącznie przez osobiste starania skazanego, tj. wówczas gdy jego obecność jest absolutnie konieczna. Zwykłe niedogodności, zarówno dla skazanego jak i dla jego rodziny, płynące z izolacji nie stanowią wystarczającej podstawy do odroczenia.

Nie jest taką przeszkodą konieczność przeprowadzenia rozwodu lub zawarcie małżeństwa, chęć ochrzczenia dziecka lub przygotowania do ślubu, chęć kontynuowania nauki na studiach wyższych. Za przesłankę odroczenia nie uznaje się także złożenie kasacji od wyroku.

Taką przesłanką będzie także inna niż ciężka choroba skazanego, jeśli uniemożliwia dalsze wykonanie kary i jej leczenie w warunkach penitencjarnych może być wysoce utrudnione.

Wystąpienie po stronie skazanego przeszkody życiowej nie gwarantuje jednak uzyskania odroczenia, stąd nazywane jest ono odroczeniem fakultatywnym.

Sąd obok zaistnienia stanu faktycznego wskazującego na potrzebę odroczenia będzie jeszcze oceniał inne okoliczności dodatkowe takie jak: rzeczywista niezbędność pozostawania skazanego na wolności dla osiagniecia celu na jaki powołano się we wniosku, stopień zagrożenia że w okresie odroczenia skazany popełni inne przestępstwo i w tym względzie pod ocenę sąd podda dotychczasowe zachowanie się skazanego na wolności, jego dotychczasowy sposób życia a także okoliczności związane z osobą sprawcy i z przedmiotem przestępstwa za które orzeczono karę, jak również co bardzo istotne wymiar kary oraz czas pozostały do końca jej odbycia.

Jeśli przeszkoda do odbycia kary jest ważna lecz dokonana przez sąd ocena postawy skazanego będzie negatywna sąd oddali wniosek uzasadniając go właśnie istnieniem wysokiego ryzyka, że skazany nie wykorzysta danego mu czasu na zrealizowanie celu wskazanego we wniosku. Prognoza dotycząca skazanego musi być zatem pozytywna.

Na jak długo sąd może odroczyć wykonanie kary?

Z powodu przeszkód życiowych Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności wyłącznie na okres do jednego roku i nie ma znaczenia czy okres ten został orzeczony od razu w pierwszym postanowieniu czy w kilku orzeczeniach po sobie następujących.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja kobiety ciężarnej lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. W tym przypadku sąd może odroczyć wykonanie kary nawet do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Nie ma różnicy czy skazanym jest rodzic – matka lub ojciec, czy osoba sprawująca funkcję rodziny zastępczej – istotnym jest wyłącznie fakt sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jedyna pojawiająca się różnica dotyczy okresu odroczenia, gdyż w przypadku kobiety w ciąży sąd może odroczyć wykonanie kary na okres ciąży i trzech lat od urodzenia dziecka. Jeśli w czasie odroczenia skazana kobieta ponownie zajdzie w ciążę lub urodzi dziecko będące pod jej opieką nabędzie ponownie kolejną podstawę do odroczenia wykonania kary.

Sam fakt urodzenia dziecka nie stanowi jednak pewnej przyczyny uzyskania odroczenia. Sąd musi ustalić, że wyłącznie skazana może zapewnić dziecku opiekę a zatem że nie ma innej osoby, która mogłaby przejąć takie obowiązki czyli np. drugi rodzic. Dopiero w tej sytuacji sad uzna, że osadzenie skazanego/ skazanej w zakładzie karnym spowoduje dla dziecka zbyt ciężkie skutki. W przypadku kobiety w ciąży jej rola w związku z urodzeniem dziecka i obowiązkami wynikającymi z rodzicielstwa ( karmienie, bezpośrednia styczność z dzieckiem) jest na tyle istotną okolicznością osobistą iż nawet w przypadku gdy ojciec dziecka mógłby przejąć pewne obowiązki sąd weźmie pod uwagę dobro dziecka i najprawdopodobniej przychylnie ustosunkuje się do wniosku skazanej. W przypadku dzieci starszych lub innych osób aniżeli matka dziecka sąd będzie badać czy obecność skazanego/ skazanej dla zapewnieni dziecku opieki jest niezbędna.

W przypadku ciężarnej kobiety sąd weźmie pod uwagę także możliwość osadzenia skazanej w zakładzie karnym przy którym funkcjonuje dom dla matki i dziecka. Jeśli orzeczona kara jest surowa i prognoza dotycząca skazanej jest negatywna wówczas sąd najprawdopodobniej uzna, ze wykonywanie kary pozbawienia wolności w domu dla matki i dziecka może okazać się dla niej i dziecka rozwiązaniem właściwszym.

Jeśli chcesz odroczyć swoja karę i potrzebujesz pomocy zadzwoń do mnie.

Mecenas Sylwia Owczarek

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice