Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Odroczenie wykonania kary z uwagi na przepełnienie zakładów karnych

BILET do ZK – część 4

Artykuł jest częścią serii artykułów z tematyki:

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice

Dzisiaj kolejny wpis z serii Bilet do ZK. Tym razem opowiem ci o co chodzi z tym przepełnieniem zakładów karnych i kiedy możesz starać się o odroczenie wykonania twojej kary z tej przyczyny.

Generalnie zaludnienie zakładów karnych w Polsce jest od lat wysokie i wynosi ok 91 %. Na temat przepełnienia cel w zakładach karnych i aresztach śledczych wielokrotnie wypowiadał się i interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując m.in. na konieczność likwidacji cel większych niż 10-osobowe jako naruszających prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Wskutek interwencji RPO sytuacja ta w ostatnich latach uległa znacznej poprawie i obecnie właściwie nie spotyka się już takich licznych celi.

Poziom zaludnienia zakładów karnych choć wysoki to jednak nie powoduje konieczności wdrażania procedury niejako obligatoryjnego odroczenia wykonania kar uregulowanej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Rozporządzenie określa procedurę jaką podejmują organy służby penitencjarnej i sądy w celu poprawienia sytuacji, gdy mówiąc zwyczajnie zabraknie miejsca w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Póki co podstawa ta raczej nie może stanowić samodzielnej przesłanki twojego wniosku. Może natomiast zostać wykorzystana jako argument dodatkowy, obok innych okoliczności życiowych o ile spełnione zostaną pozostałe warunki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji.

Jakie to warunki?

Możliwość odroczenia wykonania kary na tej podstawie przewidziana jest dla drobniejszych przestępstw. Instytucja ta przewidziana jest dla skazanych mniej zdemoralizowanych i mniej niebezpiecznych tj. wobec których orzeczono karę- do 1 roku czyli raczej łagodną. Wcześniej bo do 2015 r. próg wynosił dwa lata- niestety to już historia☹

To nie wszystko- dodatkowo wyłączeni są z tego skazani za poważniejsze przestępstwa tj.:

– popełnione z użyciem przemocy lub chociażby groźby jej użycia;

– skazanym w warunkach recydywy ( prostej i wielokrotnej tzw. multirecydywy)

– skazanym którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu;

– skazanym którzy popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku (przestępczość zorganizowana)

– skazani za przestępstwa o charakterze terrorystycznym

– skazani za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

O ile zatem spełniasz wskazane powyżej warunki formalne, w tym wymiar orzeczonej wobec Ciebie kary jest stosunkowo niski- do 1 roku- możesz powołać się także na argumentację o wysokim zaludnieniu zakładów karnych, jako dodatkowe istotne uzasadnienie, gdy swój wniosek opierasz o względy osobiste lub rodzinne. Wskaż w nim także koniecznie, iż twoja obecna postawa gwarantuje, ze będziesz przestrzegać porządku prawnego w szczególności że pomimo iż kara nie będzie wobec ciebie wykonywana nie popełnisz przestępstwa a okres odroczenia / przerwy wykorzystasz zgodnie z celem jego udzielenia.

Trzymam za Ciebie kciuki a jeśli mimo wszystko będziesz potrzebować pomocy zadzwoń lub napisz do mnie.

Jeśli chcesz odroczyć swoją karę i potrzebujesz pomocy zadzwoń do mnie.

Mecenas Sylwia Owczarek

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice