Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Dla biznesu

Zakres usług

ZAKRES USŁUG DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

W ramach pomocy prawnej udzielanej przedsiębiorcom kancelaria oferuje zarówno usługi doraźne jak i stałą współpracę na każdym etapie prowadzenia działalności.

Zakres oferty dla rozpoczynających działalność gospodarczą (START- UPÓW)

Bogate doświadczenie zdobyte w różnych gałęziach prawa wykorzystujemy w doradztwie na rzecz rozpoczynających działalność gospodarczą – tzw. start-upów.

W tym zakresie oferujemy:

 • wsparcie na rzecz podmiotów rozpoczynających działalność, dobranie odpowiednich rozwiązań prawnych dostosowanych do rodzaju działalności,
 • przeprowadzenie procesu założenia spółki lub innej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie umowy spółki, regulaminów organizacji i funkcjonowania organów podmiotu z uwzględnieniem stosunków panujących w spółce,
 • projektowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doradztwo strategiczne w bieżącej działalności start-upu,
 • zabezpieczenie interesów start-upu w zakresie praw własności intelektualnej, w tym sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich,
 • obsługę prawną procesu inwestycyjnego, wsparcie od momentu poszukiwania inwestora i rozpoczęcia negocjacji, poprzez przeprowadzenie procesu podziału, przekształcenia lub przejęcia spółki, w celu dostosowania do wymogów w zakresie formy prawnej stawianych przez inwestorów, aż do sfinalizowania umowy inwestycyjnej.

Pomoc prawną udzielana na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców obejmuje

 • przeprowadzanie i sporządzanie analiz zagadnień prawnych wynikających z bieżących problemów,
 • analizę przepisów zawierających regulacje w zakresie działalności Klienta,
 • analizę treści projektów umów i konstruowanie umów zawieranych przez Przedsiębiorcę,
 • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych, w szczególności układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, ale także regulaminów organizacyjnych, statutów,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących zgłaszanych problemów wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów,
 • udzielanie informacji na temat zmian prawa w zakresie działalności prowadzonej przez Klienta,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu objętego sferą zainteresowania Przedsiębiorcy, w tym będących skutkiem uczestnictwa w procesach sądowych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami uprawnionymi do rozpoznawania spraw, co obejmuje w szczególności:
  • sporządzanie pełnej dokumentacji procesowej,
  • podejmowanie wszelkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego,
  • wnoszenie rodzaju środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, w tym apelacji i kasacji,
  • ocenę ryzyka w zakresie potencjalnych wyników postępowań,
  • podejmowanie właściwych w prawie czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji roszczeń,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • kompleksową obsługę transakcji, procesów inwestycyjnych, negocjacji, w których uczestniczy Klient,
 • sprawdzanie rzetelności kontrahentów, wywiad gospodarczy,
 • pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców ( uzyskiwanie zezwoleń na pracę),
 • usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ponad to zakres oferty kancelarii dedykowanej przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w formie podmiotów prawa handlowego obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia dz. gosp. także niestandardowych takich jak stowarzyszenia, fundacje.
 • Zakładanie i stała obsługa prawna spółek prawa handlowego.
 • Opracowywanie aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał.
 • Reprezentacja podczas zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy.
 • Zaskarżanie uchwał.