Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

O odroczeniu wykonania kary słów kilka…

BILET do ZK – część 2

Artykuł jest częścią serii artykułów z tematyki:

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice

Pisząc o instytucji odroczenia celowo nie wskazałam kary pozbawienia wolności gdyż odroczyć można każdą karę choć oczywiście odroczenie kary pozbawienia wolności z uwagi na swoją dolegliwość ma najbardziej doniosłe znaczenie. Można więc odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności a w przypadku grzywny odroczyć płatność czyli odsunąć w czasie termin jej zapłaty.

Odroczenie kary pozbawienia wolności dotyczy także tzw. zastępczej kary a zatem takiej która została zarządzona na skutek niewykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności lub grzywny.

Na początek kilka informacji na temat tego kiedy można starać się o odroczenie? .

Mówiąc „do rzeczy” odroczenie wykonania kary jest możliwe, gdy istnieją przeszkody na tyle istotne, że bezzwłoczne wykonanie kary okazałoby się zbyt trudne lub nawet niemożliwe dla skazanego. Przeszkody te są nieco inne dla każdej dolegliwości.

Zanim do tego przejdę jeszcze kwestia przedziału czasowego – kiedy można starać się o odroczenie.

Sąd może przystąpić do rozpatrzenia wniosku o odroczenie dopiero gdy kara będzie ostateczna tzn. że wyrok którym kara została orzeczona będzie już wykonalny (prawomocny). Pewnie już o tym wiesz choć dla pewności warto o tym wspomnieć, że prawomocnym jest takie orzeczenie, od którego nie służy zwykły środek zaskarżenia czyli w tym przypadku apelacja.

Jeśli więc nie złożono wniosku o uzasadnienie wyroku sądu I instancji lub złożono go po terminie lub nie złożono w terminie apelacji to wyrok sądu I instancji staje się prawomocny. Można oczywiście w uzasadnionych przypadkach przywrócić termin zarówno do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jak i do wniesienia apelacji, ale to już temat na inny wpis. Zasadniczo więc prawomocnym jest wyrok sądu I instancji od którego nie wniesiono skutecznie apelacji lub wyrok sądu odwoławczego. Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia a zatem złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku sądu II instancji a nawet sporządzenie i wniesienie kasacji nie wpływa na wstrzymanie wykonania kary!!!. Wstrzymać wykonanie i to nie tylko kary ale całego wyroku ( więc także orzeczonych prawomocnie środków karnych, odszkodowania a nawet zasądzonych kosztów) może wyłącznie Sąd Najwyższy.

Skoro zatem sąd I lub II instancji nie ma możliwości wstrzymania wykonania kary, prawomocny wyrok jest kierowany do sekcji wykonawczej wydziału karnego sądu I instancji. I to jest moment, kiedy należy złożyć wniosek o odroczenie. Okres ten upływa z chwilą rozpoczęcia wykonania kary, czyli osadzenia w areszcie śledczym/ zakładzie karnym.

Jeśli więc masz już prawomocny wyrok sądu I lub II instancji musisz szybko zadziałać, gdyż odroczenie kary pozbawienia wolności jest możliwe tylko jeśli kara nie jest jeszcze wykonywana.

By więc nie doszło do rozpoczęcia wykonania kary najlepiej od razu wnosić także o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie. Złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje bowiem automatycznie wykonania kary. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary możesz złożyć razem z wnioskiem o odroczenie lub nawet wcześniej.

Może bowiem zaistnieć także taka sytuacja, gdy pomimo złożenia zasadnego wniosku o odroczenie kary sekcja wykonawcza wydziału karnego w sądzie już rozpocznie działania nakierowane na doprowadzenie skazanego do najbliższego aresztu śledczego.

Jeśli więc spóźnisz się z wnioskiem lub nie będziesz wnosić o wstrzymanie wykonania kary może się tak wydarzyć, iż pomimo złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary i tak zostaniesz osadzony w zakładzie karnym.

I co wtedy się dzieje?

Wniosek nie będzie mógł zostać rozpoznany jako ten o odroczenie wykonania kary, skoro kara zostanie już wdrożona do wykonania. W takim przypadku złożony przez Ciebie wniosek o odroczenie sąd I instancji przekaże do właściwości sądu penitencjarnego w celu jego rozpoznania jako wniosku o przerwę w wykonaniu kary. Najczęściej zmienia się wówczas właściwość sądu- rzeczowa i miejscowa (na sąd okręgowy- sąd penitencjarny) a samo posiedzenie odbędzie się już w zakładzie karnym, do którego zostaniesz przeniesiony.Jeśli wniosek okaże się zasadny Sąd penitencjarny udzieli Ci przerwy w wykonaniu kary.

A teraz najważniejsze

Jak uzasadnić wniosek, by Sąd odroczył wykonanie kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to wyjątek od zasady niezwłocznego wykonania kary a zatem jej zastosowanie przez sąd wymaga solidnej argumentacji popartej dowodami.

Spytasz jaka to argumentacja?

Taka którą przekonasz sąd do swojej racji 😊 a poważnie to istnieją trzy rodzaje przyczyn

pierwszą grupę – można określić jako ciężki stan zdrowia skazanego. Powodem do odroczenia jest albo ciężka choroba somatyczna skazanego, która uniemożliwia wykonywanie kary albo choroba psychiczna. Tutaj sąd musi odroczyć wykonanie kary do czasu ustania przeszkody.

druga grupa – to innego rodzaju niż ciężki stan zdrowia przeszkody życiowe, w tym zdarzenia losowe, które wymagają niejako obecności skazanego. Mogą one dotyczyć bądź samego zainteresowanego bądź jego bliskich. Tutaj jednak sąd nie musi przychylnie ustosunkować się do wniosku uznając, że są inne sposoby, by zaradzić tej wyjątkowej sytuacji życiowej skazanego lub jego rodziny

trzecia grupa– to przepełnienie zakładów karnych, aresztów śledczych w skali kraju. Tutaj jednak ograniczeniem jest niestety skazanie w warunkach recydywy ( zarówno podstawowej jak i multirecydywy), udział w grupie przestępczej, jak i wyłączenie niektórych kategorii czynów.

Jeśli już wiesz co w twoim przypadku może być podstawą wniosku wybierz z listy interesujący cię artykuł i dowiedz się na co zwrócić uwagę sporządzając wniosek.

Na koniec pamiętaj, że wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie w wysokości 80 zł, którą należy wnieść przed złożeniem wniosku. Nr rachunku znajdziesz na stronie internetowej sądu do którego kierujesz wniosek. Dowód uiszczenia opłaty ( np. potwierdzenie przelewu) dołączasz do wniosku jako załącznik. Potem pozostaje już tylko poczekać na posiedzenie i dobrze się do niego przygotować!

Mecenas Sylwia Owczarek

Odroczenie kary pozbawienia wolności Katowice