Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Dla osób fizycznych

Zakres usług

ZAKRES USŁUG DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria świadczy pomoc prawną dedykowaną osobom fizycznym w sprawach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym segmencie oferujemy w szczególności:

 • opracowanie lub opiniowanie wszelkich umów w tym z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, reprezentacja w negocjacjach,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa nieruchomości , prawa mieszkaniowego i lokalowego, prawa sąsiedzkiego,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo i reprezentację przed organami administracji publicznej,
 • pomoc prawna udzielana cudzoziemcom, w tym w zakresie uzyskiwania pozwoleń na pobyt stały, nabywania nieruchomości,
 • obsługę wierzytelności,
 • upadłość konsumencka,
 • zabezpieczenie majątku,
 • planowanie spadkowe i sprawy spadkowe,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych i majątkowych,
 • z zakresu prawa rodzinnego: sprawy o rozwód, o separację, kontakty z dziećmi/ wnukami, podział majątku, alimentacja, projektowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • z zakresu prawa karnego: występowanie w sprawach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przygotowawczego, procesu, wykonania kary.